Systém chytrého parkování

Systém chytrého parkování je účinný a rychle aplikovatelný nástroj pro řešení mnohých problémů města.

Systém chytrého parkování

Systém chytrého parkování je základním systémem tzv. chytrých měst (smart cities). Jedná se o jednoduchý a zároveň velmi účinný systém, který je plošně nasazován v předních evropských velkoměstech (Amsterdam, Barcelona, Londýn atd.), a je tudíž v současnosti běžnou technologií, v zahraničí. Je nejperspektivnějším systémem ze systémů chytrých měst, neboť dokáže řešit pouliční parkování, a tudíž se stává účinným nástrojem pro řešení regulace parkování, ale i podoby veřejných prostor především v centrech měst, snižuje výskyty dopravních kongescí a poskytuje cenná data pro dlouhodobé strategické plánování města.