Chytré město [Smart City]

Celosvětový koncept, který cílí na zavedení informačních a komunikačních technologií a nástrojů pro efektivnější správu měst a zatažení občanů do jeho tvorby.

Koncept chytrých měst

Chytré město je nástrojem pro dosažení změny myšlení, která staví na konceptech ekonomiky sdílení. Ekonomika sdílení je konceptem společenské změny člověka 21. století, který nepotřebuje věci denní spotřeby vlastnit a je díky existující nabídce různých komunikačních nástrojů schopen využívat společné produkty. Do tohoto konceptu spadají schémata z oblasti dopravy, tj. například sdílení vozidel, jízdních kol, veřejné dopravy, z oblasti energií, například koncepty sdílené výroby elektrické energie, z oblasti veřejného prostoru, například sdílení investic a aktivit do společných projektů, z oblasti společenské, například sdílení obytného prostoru, stravování apod.

 

 

Lze tak konstatovat, že koncept chytrého města a ekonomiky sdílení je hnutím vedoucím k decentralizaci politické i ekonomické moci, k hospodárnosti a k uvědomělému chování vůči prostředí, ve kterém žijeme.

Koncept chytrého města lze rozdělit na tyto úrovně:

 1. Politickou (úroveň řízení města)
 2. Společenskou (úroveň obyvatel města)
 3. Technologickou (úroveň podnikatelskou)

Koncept lze dále rozdělit podle oborů.

 1. Demografický vývoj a územní plánování
 2. Ekonomický a ekologický vývoj
 3. Energetická koncepce aneb elektrárny s podílem občanů
 4. Doprava (udržitelná mobilita)
 5. Sociální a kulturní programy pro občany

Chytré město lze stručně vymezit jako:

 • vizionářské
 • zaměřené na občany
 • digitální
 • otevřené
 • kooperativní

 

Podrobné informace o jednotlivých úrovních a oborech chytrých měst lze získat prostřednictvím vzdělávacích modulů.